STROJRNY Rumburk s.r.o.
Krsa v rozmanitosti              Dotace Akumulace Dotace instalace FVE s akumulaci

 Na�i z�kazn�ci

Mezi na�e st�l� z�kazn�ky pat�� firmy : TOS Varnsdorf a.s., AXL a.s., Wikov MGI a.s., Haas+Sohn s.r.o., Olbersdorfer Guss GmgH, Diosna CS s.r.o.

Na�e p�ednosti

Odlitky do hmotnosti a� 12 tun, ale i drobn� d�lce

S�riov� v�roba, kusov� v�roba, v�roba p��pravk�, opravy

Mo�nost jedinn� zak�zky, ale i trval� kooperace

Rozs�hl� v�robn� i skladovac� prostory

Vysokozdvi�n� voz�ky a je��by do 12 t

soustru�en�, fr�zov�n�, brou�en�, sva�ov�n�, lisov�n�, oh�b�n�, v�roba p��pravk�, obr�en�, protahov�n�, �pravy, n�t�ry .....

©STROJRNY Rumburk s.r.o.  Vytvoeno v beznu 2009